Vị tr / Location: Khu vực: Campsie, NSW
Lin hệ / Phone: Mobile: 0415 251 886

Granny flat cho nữ thu vng Campsie, gần ga xe lửa v shop

Lối đi ring biệt, bao điện nước, free wifi

Khng gian an ton, yn tĩnh.