Vị trí / Location: Khu vực: Newtown, NSW
Job Type: Full Time
Liên hệ / Phone: Mobile: 0404 707 999

Nhà hàng Việt vùng Newtown cần tuyển waiter/ waitress.

Yêu cầu: có kinh nghiệm và yêu nghề. Part time hoặc full time.

Lương có thể trả theo package và các benefits khác cho fulltime tuỳ thoả thuận.

Part time có kinh nghiệm start from 17$/h.