Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 136
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Randwick, NSW
 • Contact: Mobile: 0410 155 885


   

   

   

   

  Nhà hàng Việt Nam vùng Randwick cần tuyển nhân viên.

  Khu vực: Randwick, NSW

   
   
   
   
  Nhà hàng Việt Nam vùng Randwick cần tuyển nhân viên.

  Công việc: Waiting Staff và Kitchen Hand cho dinner shifts.

  Waiting Staff cần có Tiếng Anh khá và có RSA.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  11-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12658