Vị tr / Location: Khu vực: St Albans, NSW
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0466 692 837

Tiệm Bubble Cup st Albans cần tuyển nhn vin.

Yu cầu: c thể lm được tới 9 pm, cần biết cht tiếng Anh, chưa c kinh nghiệm sẽ được training.

Lương: trả theo năng lực.