Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 149
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: St Albans, NSW
 • Contact: Mobile: 0466 692 837


   

   

   

   

  Tiệm Bubble Cup st Albans cần tuyển nhn vin.

  Khu vực: St Albans, NSW

   
   
   
   
  Tiệm Bubble Cup st Albans cần tuyển nhn vin.

  Yu cầu: c thể lm được tới 9 pm, cần biết cht tiếng Anh, chưa c kinh nghiệm sẽ được training.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  11-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12659