Vị trí / Location : Khu vực: Canley Heights, NSW
Job Type : Full Time
Liên hệ / Phone : Mobile: 0406 162 265

Nhà hàng Gia Hội vùng Canley Heights cần tuyển nhân viên phục vụ có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm đều được.

Sẽ được training nhiệt t́nh. Cần người làm full time hoặc part time.

Thời gian làm việc dài giờ và về khuya nên ưu tiên cho người ở gần đây.

Thời gian làmm việc:
- buổi sáng: 9am - 5pm (thứ hai - chủ nhật)

- buổi tối: 5pm - 12am (chủ nhật - thứ năm)
- buổi tối: 5pm - 2am (thứ sáu và thứ bảy)

Trả lương theo kinh nghiệm.