Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 153
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Canley Heights, NSW
 • Contact: Mobile: 0406 162 265


   

   

   

   

  Nhà hàng Gia Hội vùng Canley Heights cần tuyển nhân viên phục vụ

  Khu vực: Canley Heights, NSW

   
   
   
   
  Nhà hàng Gia Hội vùng Canley Heights cần tuyển nhân viên phục vụ có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm đều được.

  Sẽ được training nhiệt t́nh. Cần người làm full time hoặc part time.

  Thời gian làm việc dài giờ và về khuya nên ưu tiên cho người ở gần đây.

  Thời gian làmm việc:
  - buổi sáng: 9am - 5pm (thứ hai - chủ nhật)

  - buổi tối: 5pm - 12am (chủ nhật - thứ năm)
  - buổi tối: 5pm - 2am (thứ sáu và thứ bảy)

  Trả lương theo kinh nghiệm.
   
   
  Date Listed:

  11-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12660