Vị tr / Location: Khu vực: Clarkson, WA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0450 181 631

Ocean Keys Nails & Beauty in Clarkson cần thợ gấp.

Yu cầu: lm biết lm full set SNS. Lương cao.

C kinh nghiệm, chăm chỉ, giao tiếp tốt.