Vị tr / Location: Khu vực: Broome, WA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0401 323 417

Shop nail ở Broome cần tuyển thợ

Cần tuyển thợ chn tay nước, SNS, waxing. Thợ bột c kinh nghiệm.

Lương: trả theo năng lực.