Vị tr / Location : Khu vực: Bankstown Area, NSW
Lin hệ / Phone : Mobile: 0410 552 927

Shop c vng Bankstown cần sang lại, thu nhập ổn định

V chủ muốn về hưu nghỉ ngơi nn muốn nhượng lại cho người thực sự muốn lm.

Gi cả thương lượng.

Vui lng lin hệ chị Trn 0410 552 927 hoặc SĐT shop 0297 938 792