Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 164
 • Replies: 0
 • Location: Richmond, VIC
 • Contact:


   

   

   

   

  Nh hng hanoi hannah vng richmond v chapel street Đang cẦn tuyỂn 5

  Richmond, VIC

   
   
   
   
  Nh hng Hanoi Hannah vng Richmond v Chapel Street đang cần tuyển 5 nhn vin trong bếp

  Gồm 1 bạn nữ cuốn gỏi cuốn v 4 bạn nhn vin bếp Full Time and Part- Time

  Yu cầu : tiếng anh giao tiếp tt v lm việc với sếp người nước ngoi.

  Đ co kinh nghiệm lm việc trong Commercial kitchen, chịu được p lực lm việc v ưu tin các bạn đ va đang học Cookery.

  Đảm bảo lương Tốt, trả thuế , superannuation, c Holiday, DIL.

  Các bạn vui lng gửi Cv tới: Anthony@hanoihannah.com.au
   
   
  Date Listed:

  11-Oct-2017
  Contact:
   
  hiii
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12687