Vị tr / Location: Richmond, VIC
Job Type: Full Time

Nh hng Hanoi Hannah vng Richmond v Chapel Street đang cần tuyển 5 nhn vin trong bếp

Gồm 1 bạn nữ cuốn gỏi cuốn v 4 bạn nhn vin bếp Full Time and Part- Time

Yu cầu : tiếng anh giao tiếp tt v lm việc với sếp người nước ngoi.

Đ co kinh nghiệm lm việc trong Commercial kitchen, chịu được p lực lm việc v ưu tin các bạn đ va đang học Cookery.

Đảm bảo lương Tốt, trả thuế , superannuation, c Holiday, DIL.

Các bạn vui lng gửi Cv tới: Anthony@hanoihannah.com.au