Vị trí / Location: Wantirna
Job Type: Casual
Liên hệ / Phone: 0415934688

Khách sạn 4 sao ở Wantirna Victoria cần tuyển 2 housekeeper.
Bắt đầu làm ngay
Lương $20/hr
Yêu cầu có kinh nghiệm ít nhất 3 tháng
Rất ưu tiên cho sinh viên để có việc làm thêm và trải nghiệm


Yêu cầu cần có
• ABN
• Police Check
Liên hệ goi resume admin@lehospitality.com.au