Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 207
 • Replies: 0
 • Location: Wantirna
 • Contact: 0415934688


   

   

   

   

  Khách sạn 4 sao ở Wantirna Victoria cần tuyển housekeeper.

  Wantirna

   
   
   
   
  Khách sạn 4 sao ở Wantirna Victoria cần tuyển 2 housekeeper.
  Bắt đầu làm ngay
  Lương $20/hr
  Yêu cầu có kinh nghiệm ít nhất 3 tháng
  Rất ưu tiên cho sinh viên để có việc làm thêm và trải nghiệm


  Yêu cầu cần có
  • ABN
  • Police Check
  Liên hệ goi resume admin@lehospitality.com.au
   
   
  Date Listed:

  11-Oct-2017
  Contact:
   
  Le Van
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12690