Vị tr / Location: Oakleigh ( Melbourne )
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: 0402945921

Cần thợ Tay Chn Nước biết lm Shellac v SNS full time vng Oakleigh gần trạm xe lửa (đi bộ 1 pht) chỗ lm vui vẻ lắm.