Vị tr / Location: Khu vực: Oakleigh, Vic
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0402 945 921

Hnh ảnh m tả
Cần thợ Tay Chn Nước biết lm shellac v SNS full time vng Oakleigh gần trạm xe lửa (đi bộ 1 pht) chỗ lm vui vẻ lắm.