Vị tr / Location: Khu vực: Ocean Reef, WA
Lin hệ / Phone: Mobile: 0438 950 981

Nail shop tại Ocean Reef cần tm thợ.

Cần thợ nail technician lm pedicure, manicure and shellac.

Shop thn thiện vui vẻ, manager người ty. Lương: trả theo năng lực.