Vị trí / Location: Khu vực: Morley, WA (Bayswater Area)
Liên hệ / Phone: Mobile: 0411 543 415

Nhà hàng Bến Tre Morley cần nam phụ bếp.

Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

Thời gian: fulltime or partime. Lương: trả theo năng lực.

Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.