Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 147
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Croydon Park, SA
 • Contact: Mobile: 0421 842 917


   

   

   

   

  Tiệm bán bánh ḿ in Croydon park cần female staff để bán bánh ḿ.

  Khu vực: Croydon Park, SA

   
   
   
   
  Tiệm bán bánh ḿ in Croydon park cần female staff để bán bánh ḿ.

  Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng cần nhanh nhẹn và giao tiếp khá and understand english.

  Môi trường làm việc thân thiện. Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  12-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12707