Vị trí / Location: Khu vực: Croydon Park, SA
Liên hệ / Phone: Mobile: 0421 842 917

Tiệm bán bánh ḿ in Croydon park cần female staff để bán bánh ḿ.

Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng cần nhanh nhẹn và giao tiếp khá and understand english.

Môi trường làm việc thân thiện. Lương: trả theo năng lực.