Vị trí / Location : Khu vực: Sunshine, NSW
Job Type : Full Time
Liên hệ / Phone : Mobile: 93 124 794

Nhà hàng Vũ Gia vùng Sunshine cần tuyển nv chạy bàn.

Thớ gian: part time/ full time.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.