Brisbane
 


Click Here!

     Phone            Tiếng Việt: 0412 772 667
 Phone                English: 0432 011 101

  Email                theozyard@gmail.com


New Tất cả quảng cáo sẽ bị xóa sau 30 ngày. / All ads are removed after 30 days.
+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 100
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Sunshine, NSW
 • Contact: Mobile: 93 124 794


  Nhà hàng Vũ Gia vùng Sunshine cần tuyển nv chạy bàn.

  Khu vực: Sunshine, NSW
   
   
   
  Date Listed:

  12-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12710