Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 147
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Cabramatta, NSW
 • Contact: Mobile: 0414 886 908


   

   

   

   

  Cần người professional clearner vng Cabramatta.

  Khu vực: Cabramatta, NSW

   
   
   
   
  Cần người professional clearner vng Cabramatta.

  Cần người Cleaner cồng trnh khng quy định tuổi nam nữ đều được.

  Yu cầu c kinh nghiệm ,c sẵn đồ nghề dụng cụ,Clean gạch,nh xy xong clean gạch để v nh mới

  Lương trả theo tiếng( lm cở 2 ngy l xong)
   
   
  Date Listed:

  13-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12729