Vị trí / Location : khu vực Canley Height cần t́m phụ
Job Type : Full Time
Liên hệ / Phone : Mobile: 0402 587 306

Nhà Hàng Việt Nam khu vực Canley Height cần t́m phụ bếp.

Ưu tiên kinh nghiệm, nếu không có sẽ được training. Thời gian làm việc dài, được hướng dẫn đầy đủ.

Lương tăng theo lộ tŕnh ổn định