Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 140
 • Replies: 0
 • Location: khu vực Canley Height cần t́m phụ
 • Contact: Mobile: 0402 587 306


   

   

   

   

  Nhà Hàng Việt Nam khu vực Canley Height cần t́m phụ bếp.

  khu vực Canley Height cần t́m phụ

   
   
   
   
  Nhà Hàng Việt Nam khu vực Canley Height cần t́m phụ bếp.

  Ưu tiên kinh nghiệm, nếu không có sẽ được training. Thời gian làm việc dài, được hướng dẫn đầy đủ.

  Lương tăng theo lộ tŕnh ổn định
   
   
  Date Listed:

  13-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12731