Vị tr / Location : Khu vực: Bonnyrigg, NSW
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 0421 349 688

Tiệm thực phẩm Chu vng Bonnyrigg cần người gip việc.

Linh tinh trong Shop , nếu khng c kinh nghiệm sẽ được huấn luyện .

Phải tho gic , lanh lẹ . Lm việc từ 8:00 - 6:00 chiều 4,5 ngy.