Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 195
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Sunshine, Vic
 • Contact: Mobile: 0478 021 089


   

   

   

   

  Cần nữ lm tại hng giặt ủi vng Sunshine

  Khu vực: Sunshine, Vic

   
   
   
   
  Hng ủi Broadmedows cần nữ phụ việc full time, part time.

  Cng việc nhẹ nhng ko nặng nhọc ph hợp với cc bạn nữ.

  Hng ngay Broadmedows Station, đi bộ 10 pht, bus 5 pht.
   
   
  Date Listed:

  13-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12734