Vị tr / Location : Khu vực: Sunshine, Vic
Job Type : Full Time
Lin hệ / Phone : Mobile: 0478 021 089

Hng ủi Broadmedows cần nữ phụ việc full time, part time.

Cng việc nhẹ nhng ko nặng nhọc ph hợp với cc bạn nữ.

Hng ngay Broadmedows Station, đi bộ 10 pht, bus 5 pht.