Vị tr / Location: Khu vực: Hurlstone Park, NSW
Lin hệ / Phone: Mobile: 04040 110 82

Hnh ảnh m tả
Nh gần ga Hurlstone Park dư phng lớn cho share.

Nh c đầy đủ tiện nghi. Nữ only.

Ga: 1 người $170 2 người $200.