Vị tr / Location: Khu vực: Rockbank, Vic
Lin hệ / Phone: Mobile: 0434 588 550

Hiện giờ mnh c 1 miếng đất khoảng 200 mấy spuare vng Rockbank , mnh muốn sang nhượng lại , gi 160 ngn .

Vui lng lin hệ để biết thm thng tin. 0434588550.