Phone: Mobile: 0415 981 992

Hnh ảnh m tả
Do muốn đổi xe mới nn bn lại xe cũ cho ai cần. Honda CRV 2000.

Thuế đường đến 2/2018. Xe chạy bền lắm khng hỏng hc g cả

Bn gi $3500