Phone: Mobile: 0403 819 323

Shop bakery at Modbury cần tuyển nữ bn hng

Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6, 7.00am to 6.00pm.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.