Vị tr / Location: Eight Mile Plains
Gi / Price: $140
Lin hệ / Phone: 0423350591

Mnh c 2 phng trống cho thu $140. Eight Mile Plains, gần M1, M3, 5 pht drive đến Westfield Gardenc City, 15 pht to CBD, gần Asian shops, restaurants, Eight Mile Plains bus station, Griffith University
Thuận tiện cho cc bạn sinh vin, hoặc đi lm.
Phng bao gồm tủ, bn ghế, quạt
Tm bạn NỮ, gọn gng, sạch sẽ, non smoker.
Short and long term are welcome
Lin hệ 0423350591