Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 171
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Salisbury, SA
 • Contact: Mobile: 0403 028 886


   

   

   

   

  Foodcourt ở Hollywood plaza vng Salisbury cần người bn hng.

  Khu vực: Salisbury, SA

   
   
   
   
  Foodcourt ở Hollywood plaza vng Salisbury cần người bn hng.

  Thời gian: từ 10am đến 3 pm cc ngay t3,5,7. Boss dễ thương, mọi người cng lm vui tnh thn thiện.

  Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.
   
   
  Date Listed:

  23-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12975