Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 165
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Modbury, SA
 • Contact: Mobile: 0403 819 323


   

   

   

   

  Shop bakery at Modbury cần tuyển nữ bn hng

  Khu vực: Modbury, SA

   
   
   
   
  Shop bakery at Modbury cần tuyển nữ bn hng

  Thời gian: từ thứ 2 đến thứ 6, 7.00am to 6.00pm.

  Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.
   
   
  Date Listed:

  23-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12976