Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 193
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Northbridge, WA
 • Contact: Mobile: 0413 249 435


   

   

   

   

  Nhà hàng Việt Vam vùng Northbridge cần nhân viên.

  Khu vực: Northbridge, WA

   
   
   
   
  Nhà hàng Việt Vam vùng Northbridge cần nhân viên.

  Cần người rửa chén,phụ bếp sáng + chiều.

  Phải có kinh nghiệm. Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  23-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12977