Vị trí / Location: Khu vực: Northbridge, WA
Liên hệ / Phone: Mobile: 0413 249 435

Nhà hàng Việt Vam vùng Northbridge cần nhân viên.

Cần người rửa chén,phụ bếp sáng + chiều.

Phải có kinh nghiệm. Lương: trả theo năng lực.