Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 216
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Western Australia ( State - WA)
 • Contact: Mobile: 0415 327 673


   

   

   

   

  Cần t́m một bạn nam làm Cleaner vùng Western Australia

  Khu vực: Western Australia ( State - WA)

   
   
   
   
  Cần t́m một bạn nam làm Cleaner vùng Western Australia

  Thời gian: vào buổi tối bắt đầu vào khoảng 5 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu. Số giờ làm khoảng từ 5 đến 6 tiếng cho mỗi buổi tối.
  Điều kiện:
  - Có kinh nghiệm làm qua clean;
  - Có kế hoạch làm lâu dài.
   
   
  Date Listed:

  23-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  12978