Phone: Mobile: 0439 860 191

Hnh ảnh m tả
Nh vng Balga c 2 phng cho share.

Thch hợp cho nhm bạn học sinh. Nh mới xy sạch sẽ v tiện nghi. Phng c tủ m tường, giường đi.

C chỗ đậu ce trong garage. Nh t người ở( max 3) yn tĩnh v thoải mi.

Nh cạnh đường Wannaroo. Gan vietmanese catholic church,đi bộ 2' tới chạm xe bus đi Warwick train station v city.

Li xe 3 ti warwick train station. Ln city 20. Tm bạn share nh sạch sẽ gọn gng

$100 bao bills. (Nếu thu 2 phng gi cả thương lượng )