Phone: 38180598 ‭/ 0413 458 881‬
Phone: Part Time

Cần nhân viên có tiếng anh và kinh nghiệm bán hàng,phụ trong bếp

38180598 / *0413 458 881‬

thứ 4,5,6,7, chủ nhật