Vị trí / Location: Chillingwood Park
Job Type: Part Time
Liên hệ / Phone: 38180598 ‭/ 0413 458 881‬

Cần nhân viên có tiếng anh và kinh nghiệm bán hàng,phụ trong bếp

38180598 / *0413 458 881‬

thứ 4,5,6,7, chủ nhật