Phone: Mobile: 0412 694 285

Nhà Hàng Nghi Ngân Quán ở 65 Woodville Road, Woodville cần tuyển chạy bàn.

1. Tiếng Anh Giao Tiếp Lưu Loát
2. Kinh nghiệm nhà hàng ít nhất 1 năm
3. Visa được phép đi làm, có mă số thuế TFN
4. Nhanh nhẹn, hoạt bát, và có tinh thần học hỏi
5. Hoà đồng, vui vẻ khi làm việc

Xin Lưu Ư: Ưu tiên cho các bạn nào làm được các buổi sáng trong tuần.

Lương: trả theo năng lực.