Phone: Mobile: 0466 300 555
Phone: Full Time

Shop takeaway trong Food court Chermside Shopping cần nữ bn hng.

Thời gian: lm cố định lu di!

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.