Phone: Mobile: 0403 044 566

Tiệm nails vùng Maylands cần thợ chân tay nước biết sơn shellac.

Thời gian: fulltime or partime.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.