Phone: Mobile: 0401 921 069

Shop ở Cloverdale cần tuyển thợ nails.

Thợ chn tay nước lm việc cuối tuần: thứ 5, thứ 6, thứ 7.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Lương: trả theo năng lực.