Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 209
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Cloverdale, WA (Belmont Area)
 • Contact: Mobile: 0401 921 069


   

   

   

   

  Shop ở Cloverdale cần tuyển thợ nails.

  Khu vực: Cloverdale, WA (Belmont Area)

   
   
   
   
  Shop ở Cloverdale cần tuyển thợ nails.

  Thợ chn tay nước lm việc cuối tuần: thứ 5, thứ 6, thứ 7.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  25-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13038