Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 508
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Churchill, Qld
 • Contact: Mobile: 0481 781 182


   

   

   

   

  Fruistatic ở Churchill Center đang tuyển staff phụ lm juice bar.

  Khu vực: Churchill, Qld

   
   
   
   
  Fruistatic ở Churchill Center đang tuyển staff phụ lm juice bar.

  Chị chủ thn thiện v thoải mi. Thch hợp cho bạn no thch lm juice. Cng việc thoải mi.

  Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.
   
   
  Date Listed:

  25-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13039