Phone: Mobile: 0481 781 182
Phone: Full Time

Fruistatic ở Churchill Center đang tuyển staff phụ lm juice bar.

Chị chủ thn thiện v thoải mi. Thch hợp cho bạn no thch lm juice. Cng việc thoải mi.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.