Phone: Mobile: 0423 350 591

Dư 2 phng trống cho thu $140 vng Eight Mile Plains.

Nh gần M1, M3, 5 pht drive đến Westfield Gardenc City, 15 pht to CBD, gần Asian shops, restaurants, Eight Mile Plains bus station,

Griffith University. Thuận tiện cho cc bạn sinh vin, hoặc đi lm.

Phng bao gồm tủ, bn ghế, quạt. Tm bạn NỮ, gọn gng, sạch sẽ, non smoker.

Short and long term are welcome.