Brisbane

 

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 135
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Kilkenny, SA
 • Contact: Mobile: 0416 666 788


   

   

   

   

  Nh ở vng Kilkenny /Wilpena tce gần city cho thu $350 tuần.

  Khu vực: Kilkenny, SA

   
   
   
   
  Nh ở vng Kilkenny /Wilpena tce gần city cho thu $350 tuần.

  Nh c solar trả tiền điện rất rẻ , mỗi tuần chỉ trả khoảng $5 tiền điện.

  Nh gồm 3 bedrooms sạch sẽ, c cửa sổ to, sn vườn thong mt v đặc biệt rất yn tĩnh.

  các bạn c thể Catch train to city tầm khong 10 pht .đi bộ khong 5 pht đến trạm xe lửa ,đi bộ cch Arndale shopping khong 5 pht, gần Shop tu.

  Đặt biet khu ny rất an ninh , thuận tiện cho các bạn đi hoc , đi lm về trể .Available now.
   
   
  Date Listed:

  25-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13045