Phone: Mobile: 0416 666 788

Nh ở vng Kilkenny /Wilpena tce gần city cho thu $350 tuần.

Nh c solar trả tiền điện rất rẻ , mỗi tuần chỉ trả khoảng $5 tiền điện.

Nh gồm 3 bedrooms sạch sẽ, c cửa sổ to, sn vườn thong mt v đặc biệt rất yn tĩnh.

các bạn c thể Catch train to city tầm khong 10 pht .đi bộ khong 5 pht đến trạm xe lửa ,đi bộ cch Arndale shopping khong 5 pht, gần Shop tu.

Đặt biet khu ny rất an ninh , thuận tiện cho các bạn đi hoc , đi lm về trể .Available now.