Phone: Mobile: 0386 269 382

Hnh ảnh m tả
Hi mọi người, sắp tới đy IAE Edu Net Melbourne sẽ tổ chức Free campus tour tới Latrobe University vo ngy thứ tư, 15/11/2017. IAE sẽ sắp xếp hỗ trợ cc bạn tham dự về phần phương tiện di chuyển tới Latrobe Uni v phần lunch. Tất cả đều hon ton miễn ph.
V do số lượng chỗ c hạn nn cc bạn muốn tham gia vo school tour ny v tm hiểu thm về Latrobe Uni hy nhanh tay đăng k bằng cch điền thng tin theo link sau đy nh ạ https://goo.gl/forms/xLkp5UKA36JjOvAy1


Mọi thắc mắc về chi tiết chương trnh, cc bạn c thể inbox https://www.facebook.com/iaemelviet/ hoặc email tới iaeviet@iaeedunet.com v gọi tới số 03 8626 9382.


Hnh ảnh bn dưới đy l danh sch cc trường ở nước c m IAE Melbourne lm đại diện chnh thức.