Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 207
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bunbury, WA
 • Contact: Mobile: 0422 138 047


   

   

   

   

  Cần thm 10 người lm Farm ở Bunbury hi Blueberry

  Khu vực: Bunbury, WA

   
   
   
   
  Cần thm 10 người lm Farm ở Bunbury hi Blueberry

  Lương: $15/hr. Lm từ thứ 2 tới thứ 6 full. Thứ 7 lm nửa ngy. Chủ nhật nghỉ. Việc lm c lin tục trong vng 3 thng.

  Chủ nhật tuần ny sẽ đn từ Perth để đi.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.
   
   
  Date Listed:

  26-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13062