Vị tr / Location : Khu vực: Bunbury, WA
Lin hệ / Phone : Mobile: 0422 138 047

Cần thm 10 người lm Farm ở Bunbury hi Blueberry

Lương: $15/hr. Lm từ thứ 2 tới thứ 6 full. Thứ 7 lm nửa ngy. Chủ nhật nghỉ. Việc lm c lin tục trong vng 3 thng.

Chủ nhật tuần ny sẽ đn từ Perth để đi.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn.