Phone: Mobile: 0423 731 266

Hnh ảnh m tả
Nh lầu sạch sẽ đẹp đẽ cho thu vng Braybrook.

Nh 3 phng ngủ 3 nh tắm toilet , phng khch to ring biệt , phng ăn bếp rộng đẹp, cửa cổng kin cố, gara đơn bọc đẹp,...

Gi thu 2000$ /1 thng. Từ nh đi bộ nửa pht ra xe bus, đi xe 3 pht ra ga tu. Thuận tiện đi lại.