Phone: Mobile: 0411 189 031

Nh ở Sunshine West cn 2 phng trống muốn cho thu.

Đi xe th gần ra station, gần chợ người việt v trc nh c bus đi ra station.

Nh c vườn rộng v cả nh vui vẻ. Đa số l dhs.