Phone: Mobile: 0431 547 219

Nhà cho thuê tại Mainwaring Crescent, Davoren park.

Tiện việc làm farm ở Virginia. 3 pḥng ngủ, 1 toilet và 1 pḥng tắm. Tiện nghi đầy đủ.

$220/tuần. Đặt cọc 1 tuần tiền nhà.