Phone: Mobile: 0424 490 306

Shop Deli ở Salisbury East cần tuyển nữ nhn vin phục vụ, chủ thoải mi, vui vẻ.

Thời gian lm việc: Thứ 2 --- Thứ 6: 9.00am - 3.00pm. Chủ nhật: 8.00am - 2.00pm.

Lương: trả theo năng lực