Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  



+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1



 • Views: 179
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Salisbury East, SA
 • Contact: Mobile: 0424 490 306


   

   

   

   

  Shop Deli ở Salisbury East cần tuyển nữ nhn vin phục vụ

  Khu vực: Salisbury East, SA

   
   
   
   
  Shop Deli ở Salisbury East cần tuyển nữ nhn vin phục vụ, chủ thoải mi, vui vẻ.

  Thời gian lm việc: Thứ 2 --- Thứ 6: 9.00am - 3.00pm. Chủ nhật: 8.00am - 2.00pm.

  Lương: trả theo năng lực
   
   
  Date Listed:

  27-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13086