Vị trí / Location: Khu vực: Cabramatta West, NSW
Liên hệ / Phone: Mobile: 0413 017 262

H́nh ảnh mô tả
Cần bán xe Toyota Hilux SR5 V6 4.0, 2006, 1 đời chủ, xe nhà Ít sử dụng 95500 km, lưu hành đường bộ 09/2018, đầy đủ giấy theo xe.