Phone: Mobile: 0413 017 262

Hnh ảnh m tả
Cần bn xe Toyota Hilux SR5 V6 4.0, 2006, 1 đời chủ, xe nh t sử dụng 95500 km, lưu hnh đường bộ 09/2018, đầy đủ giấy theo xe.