Phone: 0449561186
Price: 150pw

Cac van sv hoac nguoi Lam viec full-time o gan shopping centre hay cap Vo Chong tee dang de dang hien de mua nha. Fan phuong tien cong cong, nha sach se, hien dai , khu moi o Cranbourne East. LL 0449561186(chi Trang) sau 6h buoi toi.