Phone: Mobile: 92 473 880

Phở Trang ở Girrawheen cần nam chạy bn.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Thời gian: fulltime or partime. Lương: trả theo năng lực.

Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.