Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 274
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Reservoir, Vic
 • Contact: Mobile: 0426 795 448


   

   

   

   

  Nh đường Eisenhower, Reservoir c phng single v double cho share

  Khu vực: Reservoir, Vic

   
   
   
   
  Nh đường Eisenhower, Reservoir c phng single v double cho share

  Địa điểm: gần bus stop 382, 556, 567, tram 86 (stop 55). Thuận tiện cho bạn no học Latrobe v RMIT (Bundoora campus).

  Phng c đủ đồ đạc chỉ cần dọn vo ở.

  Phng single: 400$/thng. Phng double: 550$/thng ( share bill)
   
   
  Date Listed:

  28-Oct-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13110