Phone: Mobile: 0426 795 448

Nh đường Eisenhower, Reservoir c phng single v double cho share

Địa điểm: gần bus stop 382, 556, 567, tram 86 (stop 55). Thuận tiện cho bạn no học Latrobe v RMIT (Bundoora campus).

Phng c đủ đồ đạc chỉ cần dọn vo ở.

Phng single: 400$/thng. Phng double: 550$/thng ( share bill)